Zajęcia z podstaw programowania w języku C# NET.

. No Comments


Zajęcia z podstaw programowania w języku C# NET.

– Wiek uczestników od 12 lat (wskazana jest samodzielność, znajomość podstaw obsługi komputera, systemu Windows, oraz zdolności manualne).
– Komputer z systemem Windows, z możliwością zainstalowania dodatkowego, darmowego oprogramowania oraz znajomość obsługi posiadanego komputera. UWAGA!!!. Do instalacji wymaganego oprogramowania wymagane jest około 4GB wolnej przestrzeni dyskowej.
– Ilość uczestników: 8 – 10 osób maksymalnie.
– Czas zajęć – 6 x 120 minut.
– Ilość zajęć – 6 x, co dwa tygodnie (sobota – godzina 11:15 – 13:15).
– Cena za kurs 420 zł (cena jednych 120 min. zajęć = 70 zł)
Wpłaty na konto muzeum: 55 1050 1399 1000 0090 3007 9652

– Zakres zajęć:
1. Instalacja wymaganego oprogramowania.
2. Podstawy programowania, napisanie pierwszego programu, obsługa wykrywania błędów.
3. Typy danych, definiowanie zmiennych, oraz ich użycie. Proste operacje arytmetyczne, tekstowe, kodowania polskich znaków.
4. Interakcja w użytkownikiem, budowa podstawowego menu w trybie konsoli.
5. Podstawy programowania obiektowego. Definicja obiektu, klasy, struktury. Przykłady zastosowania.
6. Użycie metod, przekazywanie parametrów, zwracanie danych.
7. Obsługa plików testowych, XML, JSON. Serializacja danych.
8. Pierwszy program okienkowy WinForms. Podstawowe kontrolki graficzne.
9. Oprogramowanie prostego kalkulatora.
10. Oprogramowanie prostego programu do katalogowania rzeczy.
11. Obsługa plikowej bazy danych SQLite. Zapis i odczyt danych.

W zależności od zaawansowania uczestników podstawy obiektowych baz danych: Microsoft SQL Server Express.
1. Instalacja darmowego środowiska bazy danych SQL Server Express. Omówienie zasady działania. Definiowanie typów danych, tabel dla danych, oraz relacji pomiędzy tabelami.
2. Przygotowanie bazy danych do przygotowania oprogramowania do planu lekcji.
3. Przygotowane prostej aplikacji do zobrazowania planu lekcji.

Dodatkowe informacje: 731 714 312
Zapisy pod adresem: wydarzenia@muzeumenergetyki.pl

Terminy zajęć: 2019-03-02, 2019-03-16, 2019-03-30, 2019-04-13, 2019-04-27, 2019-05-11, dodatkowy 2019-05-25

Instrukcja instalacji wymaganego do zajęć oprogramowania Visual Studio 2017 Community.
Oprogramowanie jest darmowe, legalne, także w przypadku komercyjnym.
Należy wejść na stronę: https://visualstudio.microsoft.com/pl/downloads/