Nasi przewodnicy

Mariusz Dmetrecki

Mariusz Dmetrecki

Filip Wróbel

Filip Wróbel

Tomasz Martyniak

Tomasz Martyniak

Bogdan Plichta

Bogdan Plichta

Zygmunt Skrzypczyk

Zygmunt Skrzypczyk

Lucjan Smolorz

Lucjan Smolorz

Wiceprezes
Adam Wisthal

Adam Wisthal

Wiceprezes
Daniel Kiełpiński

Daniel Kiełpiński

fizyka
Kamil Jarosz

Kamil Jarosz