Gazeta Łaziska – Ocalił od zapomnienia – Muzeum Energetyki