Walne Zgromadzenie

. No Comments

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki, które odbędzie się dnia 29 września 2021 roku (środa) o godz. 18.45 (drugi termin o godz. 19.00) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. (Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30).
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki za 2020 rok oraz
  sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego P.T.P. Muzeum Energetyki za 2020 rok.
 12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok na cele
  statutowe P.T.P. Muzeum Energetyki.
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi P.T.P. Muzeum Energetyki.
 14. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 15. Wybór Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
 17. Wolne wnioski i głosy.
 18. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Jolanta Pietryja-Smolorz
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

Warsztaty fotograficzne

. No Comments

Chcesz swoim aparatem wyczarować takie cuda jak na zdjęciu, zapraszamy 18 września w godz. 18:00 do 21:00 do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych na warsztaty fotograficzne.
Warsztaty poprowadzi autor zdjęcia: Sebastian Grząba.Ilość miejsc ograniczona.Cena: 40 złZapisy i udział w warsztatach zgodnie z Regulaminem (na stronie www.muzeumenergetyki.pl) poprzez adres wydarzenia@muzeumenergetyki.plWymagana przedpłata przelewem na konto Muzeum Energetyki: 55 1050 1399 1000 0090 3007 9652

Fizyczne Fascynacje: „Bez prądu ani rusz”

. No Comments

25 sierpnia (środa) 2021 roku zapraszamy na Fizyczne Fascynacje: „Bez prądu ani rusz” od 16:00 do 18:00.
W czasie naszych pokazów dowiesz się nie tylko czym jest zjawisko prądu elektrycznego ale zdziwisz się, że jest go tyle w naszym otoczeniu.
Będziesz mógł się przekonać jakie są możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii elektrycznej. Przyjrzymy się też elektrycznym urządzeniom domowego użytku.
Naukowa zabawa dla całej rodziny:)Bilety 25 zł od osoby, dzieci do 4 roku bezpłatnie.
W cenie zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Udział zgodnie z Regulaminem (na stronie www.muzeumenergetyki.pl).

1 2 3 4 5 6 17