Walne zebranie PTPME wyniki

. No Comments

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych 29 września 2021 roku wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Oto skład Zarządu:

Prezes zarządu – Jolanta Pietryja-Smolorz

Wiceprezes zarządu – Adam Wisthal

Wiceprezes zarządu – Lucjan Smolorz

Członkowie zarządu: Sebastian Grząba, Daniel Kiełpiński, Zygmunt Skrzypczyk, Jacek Swadźba

Oto nowy skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji – Andrzej Podsiadły 

Członkowie – Katarzyna Klein-Suchy, Robert Ruszel