Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

. No Comments

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki, które odbędzie się dnia 11 maja 2018 roku (piątek) o godz. 17.00 (drugi termin 17.15*) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. (Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego P.T.P. Muzeum Energetyki za 2017 rok.
12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.
13. Wolne wnioski i głosy.
14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.