Zarząd PTP

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych 25 czerwca 2014 roku wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Oto skład Zarządu:

Członkowie Zarządu: prezes zarządu – Jolanta Pietryja-Smolorz, wiceprezes – Adam Wisthal, skarbnik – Sebastian Habraszka, członkowie zarządu: Grzegorz Klemens, Jarosław Ptaszek, Lucjan Smolorz, Jacek Swadźba

Skład Komisji Rewizyjnej: Andrzej Podsiadły, Andrzej Dziubany, Andrzej Kubica

Członkowie Rady Muzeum Energetyki: Klemens Ścierski, Zbigniew Lorek, Sebastian Pejm, Stanisław Karpeta

 

Chętnie nawiążemy kontakt z osobami lub firmami, które chciałyby wesprzeć działanie naszego Stowarzyszenia!

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

e-mail: wydarzenia@muzeumenergetyki.pl

tel. 603 155 562 oraz 697 073 555

Jolanta Pietryja-Smolorz

Jolanta Pietryja-Smolorz

Prezes
Adam Wisthal

Adam Wisthal

Wiceprezes
Sebsatian Habraszka

Sebsatian Habraszka

skarbnik
Zbigniew Lorek

Zbigniew Lorek

Prezes honorowy