INDUSTRIADA 2017 w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych – Muzeum Energetyki