Metropolitalne Dni Energii – Katowice

. Brak komentarzy

Metropolitalne Dni Energii rozpoczynają się w piątek 24 września od dwóch równoległych konferencji organizowanych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach:• „Efektywność energetyczna w szkole i w domu” Kongres uczniów metropolitalnych szkół ponadpodstawowych prowadzących kierunki związane z energetyką i ochroną środowiska, • „Efektywność energetyczna w gminie – wyzwania a możliwości” konferencja dla przedstawicieli lokalnych samorządów, podczas której odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku Gmin i Powatów.Natomiast 25 września 2021 w godzinach od 11:00 do 17:00 odbędzie się wydarzenie otwarte, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Metropolitalne Dni Energii to piknik rodzinny, który zapewnia nie tylko doskonałą rozrywkę, ale i przynosi wiele praktycznych informacji. Efektywność energetyczna, jakość i ochrona powietrza, adaptacja do zmian klimatu – to tylko niektóre z tematów sobotniego wydarzenia. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie dla siebie coś ciekawego – liczne konkursy, zabawy i warsztaty edukacyjne, prezentacje szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, stoiska informacyjne dotyczące uchwały antysmogowej czy dofinansowań wymiany kotłów c.o., a także koncerty na cewkach Tesli oraz od godziny15:00 koncert grupy Latające Talerze. Więcej informacji: https://fb.me/e/433YpMIbB

Walne Zgromadzenie

. Brak komentarzy

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki, które odbędzie się dnia 29 września 2021 roku (środa) o godz. 18.45 (drugi termin o godz. 19.00) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. (Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30).
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki za 2020 rok oraz
  sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego P.T.P. Muzeum Energetyki za 2020 rok.
 12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok na cele
  statutowe P.T.P. Muzeum Energetyki.
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi P.T.P. Muzeum Energetyki.
 14. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki.
 15. Wybór Zarządu P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej P.T.P. Muzeum Energetyki na kolejną kadencję.
 17. Wolne wnioski i głosy.
 18. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Jolanta Pietryja-Smolorz
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

Warsztaty fotograficzne

. Brak komentarzy

Chcesz swoim aparatem wyczarować takie cuda jak na zdjęciu, zapraszamy 18 września w godz. 18:00 do 21:00 do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych na warsztaty fotograficzne.
Warsztaty poprowadzi autor zdjęcia: Sebastian Grząba.Ilość miejsc ograniczona.Cena: 40 złZapisy i udział w warsztatach zgodnie z Regulaminem (na stronie www.muzeumenergetyki.pl) poprzez adres wydarzenia@muzeumenergetyki.plWymagana przedpłata przelewem na konto Muzeum Energetyki: 55 1050 1399 1000 0090 3007 9652

1 2 3 4 5