Zwiedzanie możliwe od 14 Sierpnia

. No Comments

Od 14 sierpnia 2020 roku godz udostępniamy Muzeum Energetyki zwiedzającym wg dodatkowych zasad obowiązujących na czas koranowirusa.

Szanowni Państwo,

informujemy o dodatkowych zasadach zwiedzania Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych w czasie obowiązywania stanu epidemii w Polsce.

1. Do odwołania prosimy o wcześniejsze zgłoszenia zwiedzania indywidualnego oraz grup zorganizowanych poprzez e-maila: wydarzenia@muzeumenergetyki.pl

2. Organizowane w siedzibie Muzeum zajęcia edukacyjne (pokazy, warsztaty, lekcje), koncerty, wykłady, prezentacje wymagają wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa. Zachęcamy wszystkich do korzystania z informacji (m.in. na temat terminów i rodzajów zajęć) za pośrednictwem strony www.muzeumenergetyki.pl oraz muzealnego profilu na Facebook.

3. Dla chętnych możliwe jest zorganizowanie pokazów (wykaz tematów na stronie i fb) online oczywiście po wcześniejszym umówieniu.

4. Rekomendujemy płatności bezgotówkowe – wraz ze zgłoszeniem zwiedzania
i potwierdzeniu terminu ze strony Muzeum Energetyki prosimy o przelew na konto bankowe:
55 1050 1399 1000 0090 3007 9652.


5. Zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego osoby z objawami infekcji, złego samopoczucia i/lub podwyższonej temperatury ciała nie będą wpuszczone na teren Elektrowni do Muzeum.

6. W wypadku rezygnacji z wizyty prosimy niezwłocznie o informację o zmianie decyzji (dokonana przedpłata zostanie przelana zwrotnie na Państwa konto lub pozostanie do wykorzystania przez Państwa na następną wizytę).

7. Muzeum Energetyki ma swoją siedzibę na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska, która jest zakładem dużego ryzyka (dlatego proszę posiadać ze sobą dowód osobisty, a dzieci i młodzież legitymacje szkolne) więc już wchodząc na teren Elektrowni i do Muzeum występuje nakaz noszenia środków ochrony ust i nosa (np. maseczka). Po wejściu na teren Elektrowni należy przemyć ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się przy drzwiach wejściowych oraz nastąpi weryfikacja występowania gorączki, którą dokona służba ochrony Elektrowni. Na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. obowiązuje  zachowanie dystansu społecznego (min. 2 m).

8. Podczas przebywania w obiektach muzealnych oraz zwiedzania wystaw Muzeum Energetyki należy zachować 2 metrowy odstęp od innych osób oraz obsługi Muzeum.
Podczas przebywania na terenie TAURON Wytwarzanie S.A oraz na terenie Muzeum wymagane jest noszenie środków ochrony ust i nosa (np. maseczka).

9. Zapis pkt. 8 nie dotyczy dystansu między członkami rodziny, osobami wspólnie zamieszkującymi, niepełnosprawnymi i ich opiekunami, osobami starszymi i ich opiekunami oraz osobami mającymi problemy z przemieszczaniem się z asystą opiekuna.

10. Osoby zwiedzające Muzeum proszone są o unikanie, w miarę możliwości, kontaktu
z elementami stałego wyposażenia pomieszczeń.

11. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oprowadzamy w grupach liczących maksymalnie 25 osób, co umożliwi zachowanie bezpiecznego odstępu.

12. W Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych może przebywać jednocześnie 100 zwiedzających.

13. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się instrukcjom opiekunów ekspozycji, przewodników i obsługi Muzeum.

14. Dni i godziny otwarcia Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych pozostają bez zmian.

15. Regulamin zwiedzania Muzeum Energetyki pozostaje bez zmian (oprócz dodatkowych warunków zawartych tutaj).

16. Na naszej stronie www oraz profilu Facebook podawane są aktualne informacje związane z działalnością Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki

Sierpień 2020