Zajęcia z podstaw elektroniki, podstaw programowania urządzeń, podstaw mechaniki oraz robotyki.

. No Comments


Zajęcia z podstaw elektroniki, podstaw programowania urządzeń, podstaw mechaniki oraz robotyki.

– Wiek uczestników od 12 lat (wskazana jest samodzielność, znajomość podstaw obsługi komputera, systemu Windows, oraz zdolności manualne).
– Komputer z systemem Windows, z możliwością zainstalowania dodatkowego, darmowego oprogramowania oraz znajomość obsługi posiadanego komputera.
– Maksymalna ilość uczestników: 8 – 10 osób maksymalnie.
– Czas zajęć – 6 x 120 minut.
– Ilość zajęć – 6 x, co dwa tygodnie (sobota – godzina 9:00 – 11:00).
– Cena za kurs 420 zł (cena jednych 120 min. zajęć = 70 zł)
Wpłaty na konto muzeum: 55 1050 1399 1000 0090 3007 9652

Tematyka zajęć:
1. Podstawy elektryki – (niskonapięciowej – zakres 3,3 – 30V, elementy, narzędzia i pomiary.
2. Podstawy elektroniki cyfrowej –komponenty, poziomy zasilania, pomiary elektryczne.
3. Wymagane oprogramowanie – dostępne strony, instalacja oraz poprawnie skonfigurowanie.
4. Możliwości poszczególnych płytek z procesorami – podstawowe płytki platformy ARDUINO, omówienie różnic oraz omówienie płytek z innymi procesorami np. STM32, ESP32, ESP8266.
5. Typy peryferyjne układu, budowa płytki procesora, zakresy zasilania, układy wykonawcze.
6. Podłączenie podstawowego układu do komputera. Instalacja sterowników i możliwe problemy.
7. Podstawowe zasady wgrania oprogramowania do układu procesora.
8. Pierwszy przykładowy program. Omówienie podstaw i zasad programowania. Wgranie programu do procesora. Omówienie zasad szukania błędów.
9. Podstawy komunikacji z komputerem.
10. Omówienie i przygotowanie podstawowych programów:
– sterowania diodami LED, omówienie zasady działania sygnału PWM.
– obsługa przycisku, omówienie zasady działania, możliwych problemów i ich unikania.
11. Zasady działania układu przetwornika analogowo – cyfrowego.
12. Podłączenie potencjometru – zasady działania układu, sposób podłączenia do procesora.
13. Podłączenie fotorezystora – przygotowanie układu reagującego na natężenie światła.
14. Podłączenie czujnika optycznego reagującego na podczerwień. Praktyczne zastosowanie.
15. Generowania prostych dźwięków.
16. Obsługa czujnika ultradźwiękowego. Przygotowanie prostego układu alarmu np. do garażu.
17. Cyfrowy pomiar temperatury oraz wilgotności –rodzaje termometrów, podłączenia, zasady działania. Przygotowanie sterownika termostatu do terrarium lub prostej stacji pogody.
18. Podłączenie układu wyświetlacza znakowego –rodzaje i sposoby podłączenia, zasady działania.

Dodatkowe informacje: 731 714 312
Zapisy pod adresem: wydarzenia@muzeumenergetyki.pl

Terminy zajęć: 2019-03-02, 2019-03-16, 2019-03-30, 2019-04-13, 2019-04-27, 2019-05-11, 2019-05-25 – dodatkowy.