Wycieczki edukacyjne do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych

. No Comments

W związku ze zbliżającym się szczytem klimatycznym narodów zjednoczonych Urząd Miasta Katowice wraz z Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych podjęli działania edukacyjne polegające na organizacji wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kierunki związane z energetyką i odnawialnymi źródłami energii. Celem wycieczek będzie przekazanie uczniom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki jak również z zakresu ochrony klimatu.

W dniach 13 – 16 listopada 2018 roku odbywają się wycieczki do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych dla uczniów katowickich szkół technicznych prowadzących profil związany z energetyką lub odnawialnymi źródłami energii. W pierwszym dniu w wyciecze uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, w drugim dniu muzeum zwiedzają uczniowie Technikum nr 8, natomiast 15 i 16 listopada 2018 uczniowie Zespołu Szkół nr 2 oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Dla uczniów zostały przewidziane następujące atrakcje:
•        zwiedzanie interaktywnej ekspozycji poświęconej historii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
•        zwiedzanie ekspozycji poświęconej zużywaniu energii oraz jej odbiornikom,
•        uczestnictwo w pokazie wysokich napięć w tak zwanym ISKROWISKU (pokaz wyładowań rzędu 1MV),
•        zwiedzanie elektrowni konwencjonalnej,
•        udział w pokazach popularno – naukowych związanych z elektrycznością i odnawialnymi źródłami energii,
•        udział w prezentacji o procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach węglowych.
Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych jest jedynym muzeum w województwie śląskim gromadzącym urządzenia, dokumenty i zdjęcia związane z wytwarzaniem, przesyłem i zastosowaniem energii elektrycznej.
Zadanie polegające na organizacji powyższych wycieczek jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Źródło i więcej informacji: http://katowice.energiaisrodowisko.pl/biezace-wydarzenia/wycieczki-edukacyjne-do-muzeum-energetyki-w-laziskach-gornych