Trabant 601 kübel na Industriadzie – Muzeum Energetyki